PortalViP
5 info@portalvip.pl 
URODA
OPINIE FINANSE CAFE NEWS

Centralna Baza Rachunków

Powstaje Centralna Baza Rachunków

1Minister Finansów forsuje powołanie Centralnej Bazy Rachunków, która ma umożliwić błyskawiczne zlokalizowanie rachunku służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych, co ma znacznie ułatwić i przyspieszyć szukanie majątku przestępców, a jak to bywa w praktyce wszystkich obywateli. Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków skierowano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ustawa ta „określa postępowanie przy przetwarzaniu informacji o rachunkach w celu ustalania miejsca przechowywania wartości majątkowych mogących mieć związek z przestępstwem lub podlegających egzekucji sądowej lub administracyjnej" - czytamy w projekcie. Informacji do bazy będą dostarczać wszystkie instytucje finansowe, które mają oddziały instytucji kredytowych, banki, SKOK-i, dostawcy usług płatniczych, firmy inwestycyjne, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne i emerytalne, Krajowy Depozyt Papierów
1Wartościowych S.A., Narodowy Bank Polski oraz podmioty oferujące produkty i usługi w zakresie przechowywania danych uwierzytelniających niezbędnych do uzyskania dostępu do walut wirtualnych. Projekt ustawy nie wskazuje pożyczek od osób fizycznych. Wprawdzie jest to wstępny etap legislacji ale luka prawna wydaje się oczywista…
Informacje o rachunku mają zawierać: numer rachunku; datę otwarcia i zamknięcia rachunku; dane identyfikacyjne beneficjenta i pełnomocników do rachunku dane identyfikacyjne wszystkich posiadaczy rachunku; okres, na jaki rachunek został otwarty; kod waluty, w której księgowane są transakcje na rachunku; rodzaj rachunku oraz NIP instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek.
W projekcie wskazano, że zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego obecnie w Polsce działa w sumie 674 podmiotów wykonujących legalnie czynności bankowe, które powinny raportować swoje dane do Centralnej Bazy Rachunków.

1

M.P.
CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
FACEBOOKwww.marketingvip.pl