PortalViP
5 info@portalvip.pl 
URODA
OPINIE FINANSE CAFE NEWS


NBP zaprezentował banknot 500 zł


1

D 1

NBP zaprezentował banknot 500 zł


      Narodowy Bank Polski zaprezentował nowy polski banknot obiegowy o nominale 500 zł z wizerunkiem Jana III Sobieskiego, który zostanie wprowadzony do obiegu w luty 2017 r. Emisja banknotu 500 zł jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymywania jak tłumaczy NBP, zapasu strategicznego gotówki przez Narodowy Bank Polski. W pierwszych latach banknot 500 zł będzie służył głównie do przechowywania zapasu strategicznego w NBP, będzie więc rzadko spotykany w obiegu. Nowy nominał pozwoli jednak obniżyć koszty zamawiania i przechowywania zapasu strategicznego w banku, czego efektem będą m.in. oszczędności w funkcjonowaniu NBP – wyjaśnia prezes NBP. Zgodnie z ustawą o NBP, 95 proc. zysku wypracowanego przez bank centralny jest przekazywane bezpośrednio do budżetu państwa.
     Na banknocie znalazł się wizerunek Jana III Sobieskiego, wizerunek banknotu 500 zł zaprojektował Andrzej Heidrich, autor pozostałych polskich banknotów obiegowych o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Na pozostałych banknotach znajdują się polscy władcy z dynastii Piastów i Jagiellonów w kolejności chronologicznej odpowiadającej wzrostowi nominałów: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Zygmunt I Stary. Producentem banknotów na zlecenie NBP jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

       Narodowy Bank Polski w ostatnich latach zmienił wizerunek banknotów wyposażając je w najnowocześniejsze na świecie zabezpieczenia. Zmodernizowane banknoty o niższych nominałach (10, 20, 50, 100 złotych) znajdują się w obiegu od kwietnia 2014 r., a 200 zł od lutego 2016 r. Liczba fałszywych banknotów w Polsce znacząco spadła – obecnie NBP odnotowuje o połowę mniej fałszywych banknotów  tj. jedynie 4,6 sztuk fałszywych banknotów na milion. Modernizacja polskich banknotów, poprzedzona ogólnopolską akcją informacyjną, wpłynęła nie tylko na podniesienie bezpieczeństwa polskiej waluty, lecz także na obniżenie kosztów emisji.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r., Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

M.P.

1 1 1

CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
FACEBOOKwww.marketingvip.pl