News Portal
newsportal.pl info@newsportal.pl
URODA OPINIE FINANSE CAFE NEWSSposób na niższe podatki - planowanie podatkowe biznesu
News Portal News Portal News Portal

      Planowanie podatkowe to nic innego jak metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) zgodnego z prawem rozwiązania, z punktu widzenia racjonalności finansowej, którą można rozumieć jako maksymalizację zysku po opodatkowaniu. Obserwując coraz bardziej ożywioną dyskusję na temat planowania podatkowego często utożsamianego z unikaniem opodatkowania i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, nie można zgodzić się na wypaczone rozumienie pojęcia optymalizacji podatkowej. Utrwala się mit, przekazywany przez sporą część mediów, że optymalizacja podatkowa to „czyhający diabeł” na dochody skarbu państwa a każdy, kto optymalizuje, zostaje sprowadzany często do oszusta podatkowego a prowadzona działalność gospodarcza do „pralni brudnych pieniędzy”.

      Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż podatki są głównym elementem wpływającym na ostateczny poziom środków pieniężnych, którymi może dysponować Państwo. Im większe obciążenia fiskalne, tym większą część dochodu należy oddać fiskusowi, co ostatecznie kształtuje poziom finansów, które można skonsumować albo zainwestować. O optymalizacji podatkowej wypowiadał się również sąd administracyjny m. in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2003, gdzie sformułowano generalną, nadrzędną tezę, zgodnie z którą, jeżeli obowiązujący porządek prawno – podatkowy stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego lub podatkowego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa.

         Trzeba rozróżnić pojęcia: optymalizację podatkową, planowanie podatkowe, uchylanie się od płacenia podatków jak i naruszanie przepisów podatkowych. Przez uchylanie się od płacenia podatków należy rozumieć świadome jak i celowe działanie podatników polegające na wprowadzeniu w błąd organów podatkowych, aby zmniejszyć wysokość należnych podatków lub całkowicie wyeliminować konieczność ich płacenia. Optymalizacja podatkowa jak i planowanie podatkowe to przemyślana polityka podatkowa przedsiębiorstwa, której celem jest efektywne zmniejszenie obciążeń podatkowych firmy a tym samym wpływanie na wynik finansowy. W praktyce polega na zastosowaniu takich prawnie dozwolonych rozwiązań, które umożliwią zminimalizowanie lub wręcz wyeliminowanie płaconych przez przedsiębiorstwo podatków jak i innych danin publicznych lub odpowiednie rozłożenie ich w czasie. Takie działania przedsiębiorstw są nie tylko potrzebne, lecz wręcz konieczne do ich przetrwania i rozwoju.

     Rolą ustawodawcy jest uchwalanie i uszczelnienie przepisów, wytycznie jasnych granic „podatkowych” a nie dowolnej interpretacji urzędnika skarbowego, natomiast każdy przedsiębiorca powinien mieć zapewnione bezpieczeństwo podatkowe. Nie ma żadnych przepisów zakazujących minimalizowania zobowiązania podatkowego. Nie oznacza to, że nie istnieje zjawisko agresywnej optymalizacji prowadzącej do unikania opodatkowania. Granicę optymalizacji stanowi wykorzystanie przez podatnika sztucznych konstrukcji, nie niosących za sobą żadnych treści ekonomicznych, żadnego sensu gospodarczego. Szkoda tylko że w ten sposób wytyczona granica jest bardzo nieostra i zamazana co powoduje, że można ją dowolnie interpretować.

       Minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych jest praktyką jak najbardziej legalną…


M.P./2018
CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSE
  • Kontakt
  • Sugestie
  • Uwagi i Opinie
  • Kontakt
  • Archiwum
  • Współpraca
News Portal
35-234 Rzeszów
ul. Trembeckiego 11A/316/n

m300.pl