News Portal
newsportal.pl info@newsportal.pl
URODA OPINIE FINANSE CAFE NEWS


Prywatna Emerytura
PRYWATNA EMERYTURA
 JAKO SKŁADNIK POZAPŁACOWEGO SYSTEMU WYNAGRODZEŃ
 I JEDNOCZEŚNIE TARCZA PODATKOWA

          Aktualnie obowiązujący system emerytalny wymaga zdecydowanych reform, rozwiązania sporu „ponad podziałami” dotyczącego udziału w przyszłym PKB (emeryturze), a w szczególności w wysokości indywidualnego świadczenia emerytalnego. Proces ten z pewnością będzie długotrwały i trudny.
      Dopełnieniem obecnego bazowego systemu emerytalnego jest prywatna emerytura (opracowana i stosowana jako polisa na życie z UFK), finansowana przez pracodawcę, wliczana w koszty uzyskania przychodów pracodawcy, równocześnie nie będąc przychodem dla pracownika, zbudowana na podstawie ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, stanowiąca tarczę podatkową dla przedsiębiorcy, wypełniająca „idee oszczędzania”.
         Tego typu rozwiązanie jest możliwe w obecnym stanie prawnym i nie wymaga żadnych dodatkowych ustaw, ustaleń czy innych deklaracji politycznych. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń45, ścisły nadzór Komisji Nadzoru Finansowego sprawowany nad towarzystwami ubezpieczeniowymi, które w sposób szczególny są zobowiązane do prowadzenia swoich ksiąg rachunkowych, statut, regulaminy oraz sprawozdania finansowe poszczególnych UFK pozwalają wnioskować, iż programy ubezpieczeń na życie z UFK są pod ścisłym nadzorem odpowiednich organów państwowych.
           Tak drobiazgowy i skrupulatny nadzór poszczególnych instytucji państwa może stanowić przesłankę, iż programy te są bezpieczne dla zwykłego konsumenta (jednakże należy zawsze nadmieniać, iż inwestowanie na rynku kapitałowym zawsze jest obarczone ryzykiem utraty kapitału).
        O popularności inwestowania w UFK może świadczyć fakt, iż pomimo dużych zawirowań na rynku funduszy inwestycyjnych wartość aktywów zgromadzonych w tego typu inwestycjach w 2017 r. przekroczyła barierę 58 mld zł47.
            Prywatna emerytura opracowana i stosowana jako program ubezpieczenia na życie z UFK może stać się znaczącym uzupełnieniem obecnego systemu emerytalnego.

Więcej na ....... Numer 4 (36)/2018  Kwartalnika KES SGH
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Strony/biezacy_numer.aspx

          M.P. 2019
CAFE NEWS
URODA
OPINIE
FINANSEwww.marketingvip.pl